Ωράριο (working hours)

 

            Λειτουργούμε σαν κατάστημα λιανικής πώλησης κατά τις εξής ώρες

Working hours

Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο 

Monday-Wednesday-Saturday

   10.00 – 15.00

 

 

      Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή        

Tuesday- Thursday-Friday

10.00 – 14.00

                                                                                                                                                                                                     18.00 – 20.30

Eξυπηρετούμε πελάτες από επαρχία εκτός ωραρίου κατ” εξαίρεση εφόσον υπάρχει δυνατότητα.

Closed on Sundays

 Leave a Reply

(απαραίτητο)

(απαραίτητο)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>